DÖKME LPG

LPG tüketimi yüksek olan kullanıcılara, LPG dökme, veya Dökmegaz olarak ikmal edilir.  Dökme LPG ikmali, LPG’ nin kullanıcılara taşıma standardlarına uygun araçlar ile taşınarak, kullanım alanlarındaki  stoklama standartlarına uygun tanklara ikmal yapılması esasına dayanan ikmal şeklidir. Stok tankından alınan LPG buharlaştırıcı ile gaz fazına dönüştürülür, gaz haldeki LPG kullanım noktasına boru içinde taşınır.

Kullanıcının LPG tüketim miktarına göre, büyük stok tanklı (Büyük Dökmegaz) ve küçük stok  tanklı (Küçük Dökmegaz) müşteri grubu bulunur.

Büyük Dökmegaz müşterilerinde 35 m³  ile 180 m³ arasındaki farklı kapasitelerde stoklama tankları ve yeterli sayıda   buharlaştırıcılar bulunur. Büyük Dökmegaz müşterileri LPG veya propan tercih edebilirler.

Küçük Dökmegaz müşterileri genellikle  konutlar, küçük ve orta ölçekli sanayi işletmeleri, turistik tesisler, tavuk yetiştirme çiftlikleri, seralardır. LPG stok tankları  0,5 m³  ile 10 m³ arasında değişir. Küçük Dökmegaz müşterileri LPG veya propan tercih edebilirler.

HABAŞ Teknik Destek Ekibi,  optimum stok tankı kapasitesi, uygun saha ve konumlandırma, gaz çekiş  debisi ve buharlaştırıcı kapasitesi belirlemek  için sizinle yakın çalışma yaparlar.

Stok tankları; müşteri ihtiyaçları, çevre koşulları ve TSE 1446 da belirlenen teknik emniyet mesafeleri göz önüne alınarak toprak altına (yeraltı) veya toprak üstüne (yerüstü) monte edilebilmektedir.


Yasal Uyarılar